Suzuki-methode

Kinderen kunnen al op zeer jonge leeftijd met pianoles beginnen. Het lesgeven aan jonge kinderen vereist wel een specifieke methodiek.

De Suzuki-methode is ontwikkeld door Shinichi Suzuki (1898-1998), een Japanse violist en vioolleraar, die vooral bekend is geworden door zijn vioolles aan zeer jonge
kinderen. Hiervoor ontwikkelde hij de moedertaal- of Suzuki-methode.

Zijn overtuiging was dat iedereen een muziekinstrument kan leren bespelen op de wijze waarop hij of zij de moedertaal leert. Ieder in zijn eigen tempo, door luisteren, imiteren en herhaling. Bij de Suzuki methode leert een jong kind eerst op het gehoor te spelen, het noten lezen komt pas later.

Ik geef weliswaar geen les volgens deze methode in de strikte zin, maar gebruik tijdens mijn lessen de inzichten die het bestuderen van deze methode mij hebben gegeven waar het gaat om lesgeven aan heel jonge kinderen