Over …

Mijn eerste pianolessen kreeg ik als pianoleerling aan de Muziekschool Amstelveen. Al tijdens de lessen op de Muziekschool besloot ik musicus/pianiste te willen worden, en deed ik toelatingsexamen bij het Hilversums Conservatorium (hoofdvak piano) om bij Fania Chapiro mijn opleiding te kunnen volgen. Omstreeks het einde van de opleiding werd mij de mogelijkheid geboden in het kader van studie differentiatie een jaar jazz-improvisatie lessen te volgen bij jazz-pianist Rob Madna.
In 1986 behaalde ik mijn diploma DM (docerend musicus) met een aantekening begeleiding en lichte muziek. Na mijn conservatoriumstudie werd ik aangenomen als begeleidster bij het toenmalige cabaret van Sieto en Marijke Hoving. En begon ik gelijktijdig met lesgeven en begeleiden.

Naast het lesgeven heb ik verschillende concerten gegeven o.a. met zangeres Anja Wilbrink in het Teylers museum; in Kasteel Twickel in Delden, als begeleidster van diverse  zangers tijdens een lunchconcert in de kleine zaal van het Concertgebouw en optredens met het Salonensemble “Angels Serenade”.

In 2002 besloot ik als aanvulling op mijn lespraktijk een opleiding tot Remedial Teacher aan de Fontys Hogescholen te gaan volgen, waarvoor ik in 2004 mijn diploma behaalde.

Met mijn leerlingen neem ik regelmatig deel aan samenspel activiteiten. Daarnaast organiseer ik 2x per jaar een grote uitvoering, waar veel leerlingen van alles niveaus en leeftijden enthousiast aan meewerken. Ook diverse excursies zoals bijvoorbeeld een rondleiding in het Muziektheater, of een concertbezoek vormen onderdeel van het lesprogramma