Lestarieven

Tarieven voor de pianolessen volgens geldende reguliere  basistarieven

Uurtarief voor kinderen: € 50,00
Uurtarief voor volwassenen € 60,00

Voor beginnende leerlingen en kinderen zijn  lessen van 30 minuten gebruikelijk.

Hiervoor zijn de tarieven repectievelijk € 25,00 en € 30,00