Lestarieven

Tarieven voor de pianolessen worden vastgesteld op basis van de richtlijnen  van de FNV-Kiem stelt voor 2019-2020 de  volgende basistarieven voor:

Uurtarief voor kinderen: € 46,00
Uurtarief voor volwassenen ( incl. BTW 21%): € 55,70

Uitgaande van  37  lesweken per cursusjaar,  gelden in in het schooljaar 2019-2020 de volgende tarieven berekend over 12 maanden.

Maandtarief voor kinderen

30 minuten: € 70,92 p.m
45 minuten: € 106,40 p.m.
60 minuten € 141,83 p.m

Maandtarief voor volwassenen (inclusief 21% BTW)

30 minuten: 85,80 p.m.
45 minuten: 128,70 p.m.
60 minuten: 171,62 p.m.