Lestarieven

Tarieven voor de pianolessen worden vastgesteld op basis van de richtlijnen  van de Nederlandse Toonkunst Bond (NTB). NTB stelt voor 2016-2017 de  volgende basistarieven voor:

Uurtarief voor kinderen: € 44,00
Uurtarief voor volwassenen ( incl. BTW 21%): € 53,44

 

Uitgaande van  39  lesweken per cursusjaar,  gelden in in het schooljaar 2017-2018 de volgende tarieven berekend over 12 maanden.

Maandtarief voor kinderen

30 minuten: € 71,50 p.m
45 minuten: € 107,25 p.m.
60 minuten € 143,00 p.m

Maandtarief voor volwassenen (inclusief 21% BTW)

30 minuten: 86,52 p.m.
45 minuten: 129,77 p.m.
60 minuten: 173,03 p.m.