Lestarieven

Tarieven voor de pianolessen volgens geldende basistarieven

Uurtarief voor kinderen: € 46,00
Uurtarief voor volwassenen ( incl. BTW 21%): € 56,00

Uitgaande van  37  lesweken per cursusjaar,  gelden in in het schooljaar 2020-2021 de volgende tarieven berekend over 12 maanden.

Maandtarief voor kinderen

30 minuten: €    71,00 p.m
45 minuten: € 107,00 p.m.
60 minuten € 142,00 p.m

Maandtarief voor volwassenen

30 minuten: 86,00 p.m.
45 minuten: 129,00 p.m.
60 minuten: 172,00 p.m.